• 021-66099733
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- خ آزادی- خ استادمعین- خ هاشمی- بعد از 21 متری جی - ک سحری پ 4 ط 3

تصویر منابع و مصارف بانکی در نیم‌سال اول 98

بانک مرکزی آمارهای مانده سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی را در شهریور ماه منتشر کرد. آمارها حاکی از این است که در شهریورماه رقم سپرده‌های بانکی به بیش از ۲۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مدت ۶ ماه رشد ۶/ ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر مانده تسهیلات بانکی در شهریورماه به بیشتر از ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مدت ۶ ماه ۵/ ۱۱ درصد افزایش داشته است. نسبت مصارف به منابع بانک مرکزی نیز در نیمه نخست سال جاری حدود ۸/ ۷۹ درصد بوده که حدود نیم واحد درصد از مردادماه بیشتر شده است.

رشد ۶/ ۱۳ درصدی سپرده‌ها در ۶ ماه

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها در پایان شهریور ماه ۹۸، به حدود ۲۳۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱/ ۳۰ درصدی همراه بوده است. گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که مانده کل سپرده‌ها در پایان شهریورماه به نسبت اسفند ماه حدود ۱/ ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر سپرده‌های بانکی در ۶ ماه نخست سال جاری ۶/ ۱۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست سال ۹۷، مانده کل سپرده‌ها حدود ۸/ ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۶ ماهه آن ۷/ ۹ درصد بوده است. در نتیجه آمار‌ها نشان می‌دهد که در نیم سال نخست سال جاری سپرده‌های بانکی از رشد بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده‌اند. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده‌ها در شهریورماه به نسبت مردادماه با رشد ۸/ ۳ درصدی همراه بوده که این رشد در ۱۰ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.

از سوی دیگر بانک مرکزی آمار سپرده‌های نظام بانکی پس از کسر سپرده قانونی را نیز منتشر می‌کند. براساس گزارش نهاد پولی و بانکی کشور، در پایان شهریور ماه سال جاری سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به حدود ۶/ ۲۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

رشد ۵/ ۱۱ درصدی تسهیلات در ۶ماه

گزارش بانک مرکزی در شهریورماه نشان می‌دهد که مانده کل تسهیلات بانکی به ۵/ ۱۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر رشد نقطه به نقطه تسهیلات بانکی در پایان شهریور ماه ۴/ ۲۳ درصد بوده است. از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ۶ ماهه تسهیلات بانکی ۵/ ۱۱ درصد بوده است. در واقع مانده کل تسهیلات در پایان شهریور ماه به نسبت اسفند ماه با افزایش ۴/ ۱۷۳ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مبلغ تسهیلات‌دهی نیز در شهریور ماه به نسبت مرداد ماه با رشد ۶/ ۴ درصدی مواجه بوده است. این افزایش ماهانه از اسفند ماه سال گذشته بی سابقه بوده است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها

یکی از شاخص‌هایی که در گزارش بانک مرکزی دیده می‌شود، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی است. براساس آمار بانک مرکزی این نسبت در شهریور ماه ۸/ ۷۹ درصد بوده است. این نسبت در مرداد ماه ۳/ ۷۹ درصد بوده که کمترین مقدار تاریخی ثبت شده از این نسبت است. در شهریور ماه این نسبت با حدود نیم واحد درصد افزایش ماهانه مواجه شده است. بررسی روند نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد به‌طور کلی در سال‌های اخیر یک روند نسبتا نزولی داشته اما در شهریور ماه این نسبت با تغییر جهت مواجه شده است.

این نسبت نشان می‌دهد که چه درصدی از سپرده‌های بانکی توسط بانک‌ها تسهیلات‌دهی شده است. در واقع این نسبت شاخصی است که نسبت مخارج به منابع نظام بانکی را نشان می‌دهد. کاهش این نسبت می‌تواند به دلیل افزایش میزان سپرده‌گیری به نسبت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشد یا از سوی دیگر در سمت تقاضا، تسهیلات با تقاضای کمتری مواجه بوده است. به‌طور کلی در استانداردهای بین‌المللی نسبت مخارج به منابع بانک‌ها حدود ۸۵ درصد تعیین می‌شود.

آمار سپرده‌ها در استان‌ها

آمارهای بانک مرکزی کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به تفکیک استان‌ها منتشر می‌کند. براساس آمار بانک مرکزی در پایان شهریور ماه سال جاری، استان تهران با حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌گیری بیشترین میزان سپرده‌ها را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده است. پس از آن استان اصفهان با حدود ۱۲۳۴ هزار میلیارد تومان مانده سپرده در جایگاه دوم در میان استان‌های کشور قرار دارد و پس از آن خراسان رضوی با حدود ۱۰۹۲ هزار میلیارد تومان جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. اما در مقابل، استان کهگیلویه و بویر احمد با حدود ۲/ ۶ هزار میلیارد تومان کمترین میزان مانده سپرده را داشته است. پس از آن استان ایلام با حدود ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و در نهایت، خراسان شمالی با حدود ۸ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارند.

آمار تسهیلات در استان‌ها

آمارهای بانک مرکزی در شهریور ماه نشان می‌دهد میزان تسهیلات دهی بانک‌ها در استان تهران حدود ۱۰۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در استان اصفهان ۲/ ۶۰ هزار میلیارد تومان و در استان خراسان رضوی ۷/ ۵۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در مقابل استان کهگیلویه و بویر احمد با رقم ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی در شهریور ماه کمترین مبلغ تسهیلات‌دهی را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده است. پس از آن استان ایلام با حدود ۶/ ۶ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و استان خراسان جنوبی با حدود ۹/ ۶ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد.

عبور از خط قرمز

به گزارش دنیای اقتصاد، از آمارهای بانک مرکزی در مورد تسهیلات و سپرده‌های بانکی به تفکیک استان‌ها می‌توان نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هر استان را محاسبه کرد. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد کمترین نسبت تسهیلات به سپرده به استان بوشهر تعلق دارد. در این استان نسبت مصارف به منابع بانکی حدود ۳/ ۴۶ درصد است. استان البرز نیز با حدود ۹/ ۴۷ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. پس از آن قم و خوزستان قرار دارند که این شاخص در این دو استان ۵/ ۴۹ درصد است. اما در مقابل بالاترین نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق دارد که حدود ۶/ ۱۰۶ درصد است. آمارها نشان می‌دهد که این استان تنها استانی است که این نسبت در آن بالاتر از ۱۰۰ درصد است. بعد از آن، نسبت مصارف به منابع استان‌های خراسان‌شمالی و ایلام بالای ۹۹ درصد بوده است. این نسبت در استان تهران نیز ۹۴ درصد بوده است. اما اگر استاندارد این نسبت را ۸۵ درصد در نظر بگیریم در واقع ۹ استان این خط قرمز را رد کرده‌اند.

منبع: انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها

 • تعداد کارتخوان های موجود در کشور

   

  به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از وضعیت شبکه پرداخت در آبان ماه ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد ابزارهای فعال سیستمی در این مدت نسبت به مهر ماه سال جاری با رشد همراه بوده است؛ در حقیقت تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشدی به ترتیب ۲.۲۵ و۱.۴۴ درصدی همراه بوده است.

  در عین حال، میزان افزایش تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی ۱.۰۸ درصد بوده که نشان از ادامه روند گسترش توسعه زیرساخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیک کشور دارد که انتظار می‌رود با توجه به افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش کارتخوان فروشگاهی و حرکت به سوی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، میزان رشد کارتخوان‌های فعال در آینده با رشد محدودتری روبرو باشد.

  بر اساس جدول فوق، تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در شبکه پرداخت الکترونیک با افزایش ۱.۰۸ درصد ی به تعداد ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است؛ همچنین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال به یک میلیون و ۹۳ هزار  ابزار و تعداد ابزار پذیرش موبایلی فعال به یک میلیون و ۲۶۰ هزار ابزار پذیرش افزایش داشته است؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی شاپرک، تعداد ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری ۱.۲۵ درصد رشد داشته و به بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۸۴ هزار ابزار فعال سیستمی رسیده است.

  بررسی سهم تعداد هر یک از ابرازهای پذیرش فعال سیستمی از تمام ابزارهای پذیرش در آبان ماه حاکی از افزایش سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی با کاهش سهم کارتخوان است؛ کارتخوان فروشگاهی در آبان ماه سهمی ۷۶.۸۹ درصدی را به خود اختصاص داده و در ادامه، سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از تمام ابزارهای فعال در شبکه پرداخت آبان بالغ بر  ۱۰.۷۴ و ۱۲.۳۷ درصد بوده است.

  منبع: خبرآنلاین

 • بیزینس پلن چیست؟

  تعريف بیزینس پلن:

   طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص ميكند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني ، نيازها ، انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابي كند.

   

  اجزای بیزینس پلن:

  خلاصه مديريتي(executive summary)

  توصيف کسب و کار و استراتژي

  (Business Description)

  تيم مديريت و سازماندهي(management team)

  تحليل بازار و رقبا(market analysis)

  محصول يا خدمت(product or service)

  بازاريابي و فروش(marketing & sales)

  تجزيه تحليل مالي(financial analysis)

  ضمائم(attachments)

   

  فواید بیزینس پلن:

  1- تلاش، تحقيق و نظم و انضباط

   2- آناليز مالي، اقتصادي و رقابت پذيري در طرح کسب و کار

  3- کارآفرين مي تواند استراتژي هاي عملياتي را انتخاب و آزمون کند و نتايج آن را حدس بزند.

   4- ايجاد اهداف کمي و مقايسه با نتايج واقعي.

   5- ابزار ارتباطي خوب براي جذب منابع مالي

  6- يک ابزار عملياتي راهنما براي هدايت کسب و کار

   

  هدف بیزینس پلن چیست؟

  1- به كارآفرين كمك مي كند كه جوانب و پيشرفت كسب و كارش را مشخص و بررسي كند.
  2- يك چهارچوب منطقي و حساب شده ايجاد مي كند تا در آن يك کسب و کار بتواند توسعه يابد و تدابير مربوط به آن کسب و کار را در چند سال آينده دنبال مي كند.
  3- بعنوان ماخذ و مبنايي براي مذاكره با اشخاص ثالث مانند سهامداران ، دفاتر نمايندگي ، بانكها ، سرمايه گذاران و ... بكار مي رود.
  4- معياري را براي سنجش وضعيت واقعي كسب و كار در برابرآنچه كه بايد باشد، ارائه مي دهد.

   

   

 • مشاوره بیزینس پلن

   

  بیزینس پلن معادل واژه انگلیسی Business Plan می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح رااز جنبه های بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

  بیزینس پلن شامل گزارشی توصیفی و جامع در مورد کسب و کار جدید یا موجود است که توجیه‌‌پذیری تولید محصول یا عرضه خدمت را از جوانب مختلف از جمله نیاز بازار، مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد و سناریوهای اجرای پروژه را بررسی کرده و عملی بودن طرح و سودآوری و در کل معقول بودن سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

  بیزینس پلن نیاز اولیه برای شروع یک کسب‌و‌کار جدید است زیرا ارزیابی‌ها و مطالعات انجام‌شده قبل از شروع فعالیت، منجر به کاهش ریسک راه‌اندازی پروژه و تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذار می‌گردد.

  بیزینس پلن جهت تجزیه و تحلیل ایده مطرح شده با درنظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از عوامل درون و برون‌سازمانی، موانع دست‌یابی به هدف نوشته می‌شود و ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر است و لزوم سرمایه‌گذاری را بیان می‌دارد.

  بیزینس پلن متشکل از سه بخش ذیل است:

  مطالعات بازار: ابعاد مختلف بازار محصول طرح توجیهی از قبیل عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و سایر مورد را مورد بررسی قرارمی‎‎دهد.

  توجیه پذیری فنی : ابعاد فنی طرح توجیهی از جمله فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرائی طرح را مورد مطالعه قرارمی‎‎دهد.

  تجزیه و تحلیل مالی:شاخص‌های مالی و سودآوری طرح توجیهی را آنالیزمی‎‎کند و نسبت به انجام یا عدم انجام طرح تصمیم‌گیری می‌کنند.

  در نگارش بیزینس پلن عواملی مثل خلاصه طرح، مشخصات سرمایه‌گذاری طرح، معرفی محصول یا خدمت، فرآیند انجام کار، هزینه‌ها و نرخ بازگشت سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد.

  از خروجی‌های بیزینس پلن به وضعیت بازار با درنظر گرفتن اولویت‌های سرمایه‌گذار، ریسک ورود به بازار، دست‌یابی به بازار هدف در آینده می‌توان اشاره کرد.

  یک طرح تجاری موفق طرحی است که کمک می‌کند از قرار گرفتن کسب و کار در مسیری که به اهداف شرکت منتهی می‌شود اطمینان حاصل کنیم.

   

  ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ارائه خدمت یا کالا وﺟﻮد دارد؟

  ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

  نرخ بازگشت سرمایه به چه میزان است؟

  ویژگی‌های ﻣﺤﺼﻮل ورودی باید داراي ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

  عوامل درون و برون‌سازمانی تاثیرگذار بر روی ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل چیست؟

  رﯾﺴﮏ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟

  بررسی وضعیت بازار در سال‌های آتی چیست؟

  برآورد هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و هزینه‌های ثابت و جاری طرح به چه میزان است؟

   

   

 • ایرانی‌ها چقدر کفش صادر کردند؟

  محمدرضا داورپناه، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران با اعلام صادرات ۱۷۰ میلیون دلاری غیررسمی و ۱۰۹ میلیون دلاری رسمی در سال گذشته تصریح  کرد که این رقم در سال ۹۶ به میزان ۸۸ میلیون دلار بوده و در نیمه اول امسال براساس آمار غیررسمی به ۵۰میلیون دلار رسیده است. این صادرات عمدتا به کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان و روسیه بوده است. وی دلیل قطعی نبودن آمار صادرات را قطعی نبودن برگشت ارز و میزان آن عنوان کرد.

  اما خبر دیگر در صنعت کفش، تولیدات دمپایی و صندل استان قم است که سهم چینی‌ها را در بازار کشور گرفته است. با کاهش هزینه تولیدات قم تا زیر یک دلار، محصولات چینی در بازار کم شده‌اند و محصولات قم جای آن را گرفته‌اند. با افزایش نرخ ارز و تحریم‌ کشورمان، تولیدکنندگان صنعت کیف و کفش، بسیاری از مواد اولیه وارداتی را در داخل تولید کرده‌‌اند به گونه‌ای که ۲۰درصد سهم واردات مواد اولیه به ۱۲درصد کاهش یافته است. با این وجود مسوولان این صنف اعلام کردند که ظرفیت تولیدشان می‌تواند تا ۴۰۰ میلیون جمعیت را پاسخگو باشد.

  البته آنها برخی مشکلات همیشگی مانند کاهش سرمایه در گردش در اثر افزایش نرخ ارز، عدم همراهی بانک‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و واردات کفش‌های مثلا ۱۰۰ دلاری و اظهارنامه گمرکی ۱۰ دلاری را سد راه تولید اعلام کردند.

  این صنعت با اشتغال ۵۰۰هزار نفر به صورت مستقیم، رتبه چهارم اشتغال‌زایی را دارد.

 • کدام کشورها بیشترین ذخیره طلا را دارند؟

  بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی و شورای جهانی طلا، آمریکا، آلمان و ایتالیا بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر طلا هستند. این طلاها در انبارهای بانک مرکزی کشورهای فوق ذخیره شده است.

  منبع: اعتمادآنلاین


 • میزان سپرده های ایرانی ها در بانک ها

  آخرین آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که مانده سپرده ها در بانک‌های سراسر کشور افزایش ۲۶.۶ درصدی داشته  و ۲۰.۷ درصدی مانده تسهیلات بانکی تا پایان خرداد ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل رشد داشته است.

  گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خرداد سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۱۷۶۵.۷ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۵۷۰.۷ هزار میلیارد ریال (۲۶.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۰۹۲.۴ هزار میلیارد ریال (۵.۳ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

  بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۸۱۳.۷ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۷.۷ هزار میلیارد ریال است.

  مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۶۵۷.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۶۸۲.۴ هزار میلیارد ریال (۲۰.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۵۶۷ هزار میلیارد ریال (۳.۸ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۰۱۵۷.۶ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۳.۱ هزار میلیارد ریال است.

  نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۱ درصد است که نسبت به پایان خرداد ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴ و ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و در  استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۰۳.۶ درصد است.

  بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

 • بانک‌ها در فصل بهار چقدر و با چه بهره ای وام دادند؟

  مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فصل بهار سال جاری به رقم ۱۳۳۳۶.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۹۷ با رشد ۲.۶ درصدی روبرو بوده است.

   بررسی آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که در خردادماه سال جاری مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم ۱۳۳۳۶.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۹۷ با رشد ۲.۶ درصدی روبرو بوده است.

  در این بین از مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۶.۲ درصد به تسهیلات قرض الحسنه مربوط می‌شود و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها به مشارکت مدنی با ۳۰.۵ درصد و فروش اقساطی با ۲۹.۱ درصد مربوط است.

  لازم به ذکر است که رقم تسهیلات اعطایی بانک‌ها وموسسات اعتباری کشور در بخش قرض الحسنه در پایان خرداد ماه رقم ۸۳۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۶ با رشد ۶ درصدی روبرو بوده است.

  همچنین در ماه مورد بررسی ۶.۷ درصد از تسهیلات پرداختی در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری پرداخت شده که بالغ بر ۵۶۳.۹ هزار میلیارد ریال به صورت قرض‌الحسنه و ۴۰.۳ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۳۹۰.۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

  بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان خرداد ماه ۹۸ نشان می‌دهد که به میزان ۸۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳.۱ درصد تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

  لازم به ذکر است که ۱۳.۸ درصد کل منابع بانک‌های تخصص در پایان خرداد ۹۸ به میزان ۳۸۲.۱ هزار میلیارد ریال در بخش مشارکت مدنی به متقاضیان پرداخت شده است.

  بررسی‌ها حاکی از آن است که در ماه مورد بررسی ۸.۴ درصد از تسهیلات بانک‌های تجاری ب صورت قرض الحسنه پرداخت شده که رقم آن بالغ بر ۱۸۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده و این درحالی است که میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال ۹۷ حدود ۱۶۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

  گفتنی است ۱۳.۸ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۲۹۸.۸ هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

  منبع: خبرآنلاین

   

 • تهیه طرح توجیهی

  مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

  این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه می گردد و مطابق متدولوژي فوق، ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 • نگارش طرح توجیهی

  مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

  این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه می گردد و مطابق متدولوژي فوق، ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 • بهین یاب

  معرفی سامانه بهین یاب

  در امر تولید، بهره برداری، مونتاژ، بسته بندی، استخراج معادن، استفاده و بهره وری از منابع زیر زمینی، صنایع معدنی و فلزی و ... باید به اداره صنعت، معدن، تجارت مراجعه کرد.

  سایت بهین یاب دروازه ورود به این ارگان دولتی متولی امور فوق الذکر می باشد که به آن درگاه خدمات و اطلاعات وزارتخانه صنایع نیز می گویند.

  بخش های بهین یاب شامل چه مواردی است؟
  بخشهای وبسایت بهین یاب عبارتند از تامین مالی، سرمایه گذاری، بنگاه ها، دریافت شناسه کسب و کار، بخش محصولات و خرید مواد اولیه، انرژی، منابع انسانی، تجارت خارجی، فناوری، راهنما که در آن قسمت فرصت های سرمایه گذاری و طرح های دارای اولویت مطرح و معرفی می شود.

  دقت شود که کلیه فرآیندهای موجود در بهین یاب اعم از اخذ جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و ... به صورت الکترونیکی بوده و در مراحل اولیه هیچ نیازی به حضور شخص یا اشخاص نیست و تا مرحله ای که کارشناس صنایع تاییدیه اولیه را ندهد نیازی به پیگیری فیزیکی نیست.

  سامانه بهین یاب

   

  » صدور مجوزهای سرمایه گذاری

  1. فرآیند های جواز تاسیس واحد های تولیدی
  2. فرآیند های پروانه بهره برداری واحد های تولیدی
  3. فرآیند های پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور
  4. فرآیند های واحد های ذخیره سازی کالا
  5. فرآیند های کالای دخانی
  6. فرآیند های مراکز پژوهش های صنعتی و معدنی
  7. فرآیند های پروانه نرم افزار

  » وضعیت پروژه ها و واحدها

  1. اعلام وضعیت و پیشرفت پروژه ها (طرح های در حال احداث)
  2. پایگاه اطلاعات ظرفیت های تولید و تجارت
  3. پایگاه امکانات تولیدی برای واگذاری

  » معافیت های گمرکی

  1. معافیت از حقوق ورودی واردات ماشین آلات خط تولید(بندغ-ماده 119-ق.ا.گ)
  2. استفاده از تسهیلات گمرکی واردات مواد اولیه(ماده 121-ق.ا.گ)
  3. معافیت از حقوق ورودی ماشین آلات با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  4. معافیت از حقوق ورودی ماشین آلات با مجوز وزارت نیرو
  5. تسهیلات مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات
  6. مجوز واردات بند 2 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
  7. استفاده از تسهیلات مندرج در بند چ ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
  8. معافیت از حقوق ورودی واردات ماشین آلات اصناف تولیدی

  » بخش محصولات  

  1. خرید مواد اولیه
  2. پیش سازها
  3. اتانول
  4. طبقه بندی محصولات

  » بخش فناوری 

  1. صدور مجوزهای پژوهشی و فناوری
  2. خدمات پژوهش
  3. تجاری سازی
  4. پژوهش
  5. فناوری های در دسترس

  » بخش منابع انسانی 

  1. بازار کار
  2. اطلاعات پایه مشاغل
  3. آموزش، آزمون
  4. طراحی مشاغل سازمان

  » بخش تجارت خارجی 

  1. کارت بازرگانی
  2. مجوزهای تجارت کالاهای دخانی
  3. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
  4. توافقات بین المللی

  » بخش تامین مالی 

  1. تامین مالی بنگاه ها
  2. تسهیلات سرمایه درگردش و ثابت
  3. تامین مالی از بازار سرمایه

  » بخش بنگاه ها

  1. شناسه کسب و کار
  2. دریافت اطلاعات بنگاه ها
  3. ثبت اطلاعات و ارسال گزارش
  4. رسیدگی به مسائل بنگاه (ستادتسهیل)
  5. خدمات مشاوره
  6. خدمات مدیریتی
  7. خدمات حقوقی بنگاه

  » بخش جریان کالا

  1. حمل بار
  2. پخش کالا
  3. پایانه ها و مسیرها
  4. انبارها
  5. فروشگاه ها
  6. تعرفه ها، بیمه، عوارض و مالیات
  7. مجوزها

  » بخش انرژی

  1. برق
  2. گاز طبیعی
  3. فرآورده های نفتی
  شرکت مشاوران کاوش با دارابودن نیروهای حرفه ای و متخصص در زمینه مشاوره سامانه بهین یاب می تواند مشاور خوبی برای شما باشد.
  جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
 • طرح توجیهی سولفات پتاسیم

   

  واژه سولفات پتاسیم به تمام املاح پتاسيم دار محلول در آب اطلاق مي شود سولفات پتاسیم يكي از 3 عنصر ضروري مورد استفاده موجودات زنده مي باشد. اين ماده اغلب به عنوان دوك شيميايي در صنايع كشاورزي به کار گرفته مي شود. مهم ترين تركيبات سولفات پتاسیم عبارتند از كلرور پتاسيم، سولفات پتاسيم، سولفات پتاسيم منيزيم و نيترات پتاسيم. پتاس در سنگ هاي رسوبي آذرين و دگرگوني و به صورت محلول در آب درياها و شورابه ها موجود است و بزرگترين منبع تامين كننده آن نهشته هاي رسوبي و تبخيري هستند .

  ميزان سولفات پتاسیم (k2o) در سولفات سديم 05/54 درصد، در نيترات پتاسيم حدود 58/46 درصد و در كلرور پتاسيم 7/63 درصد مي باشد. پتاسيم فلزي نرم و سبك و داراي نقطه ذوب نسبتا پاييني است. بيش از 90 درصد از كل مصرف سولفات پتاسیم در جهان به كلرور پتاسيم اختصاص دارد و مصرف آن در ايران به عنوان كود شيمياي اخيراً توسعه يافته است. از مزاياي آن ميتوان به ارزانتر بودن نسبت به ديگر كودهاي پتاسه، محلول بودن آن و سهولت استفاده اشاره كرد. البته اين كود به دليل داشتن عنصر كلر براي محصولاتي كه ظرفيت پذيرش كلر ندارند (مانند تنباكو، سيب زميني و .....) مناسب نيست.

  حدود 95 درصد توليد جهاني سولفات پتاسیم در صنايع كشاورزي به منظور تهيه كود مورد نياز گياهان به کار مي رود. ساير مصارف سولفات پتاسیم داراي تنوع زيادي است. سولفات پتاسیم سوزآور براي توليد كربنات پتاسيم، صابون، حشره کش ها استفاده مي شود. در تهيه مواد شوينده با ترکیب تتراپتاسيم و پيروفسفات كاربرد دارد.

  هيدروكسيد پتاسيم و پرمنگنات پتاسيم از ترکیبات مهم در توليد رنگ هاي شيميايي هستند و انواع ديگري از ترکیبات سولفات پتاسیم در صنايع داروسازي، صنايع غذايي، تهيه گل حفاري و... استفاده ميشود .

  براي توليد كودهاي پتاسه، املاح پتاسيم مورد نياز مي باشد. كانسارهاي املاح پتاسيم در طبيعت به دو صورت يافت مي شود.

  از سال 1368 با آغاز طرح پي جويي سراسري سولفات پتاسیم در ايران توسط سازمان زمين شناسي و پيش از آن، منابع سولفات پتاسیم در بسياري از نقاط ايران شناخته شده است و اين منابع اغلب در حوضه هاي رسوبي، سري هاي تبخيري دورانه اي مختلف زمين شناسي خصوصاً ميوسن، كفه هاي نمكي، معادن فعال و متروكه نمك، چشمه هاي شور و نيز در گنبدهاي نمكي شناخته شده است. درحال حاضر پلاياي كوير بزرگ درناحيه خور و بيابانك، شورابه هاي مرداب گاوخوني و درياچه اروميه از مهم ترين حوضه هاي شناخته شده سولفات پتاسیم در ايران هستند. در حال حاضر بخش عمده كودهاي سولفات پتاسیم از طريق واردات تامين ميگردند .

  مصرف كود هاي شيميايي در ايران از دهه 1950 با استفاده از كود هاي نيتروژني شروع شد . توليد انواع كود هاي شيميايي با توجه به وجود منابع اوليه مورد نياز يا تامين آنها از ساير منابع ميباشد. توليد كود در ايران از سال 1325 شروع شد .

   

  بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

  هيچگونه جايگزيني براي يون پتاسيم كه يكي از ضروري ترين عناصر مورد نياز گياهان و جانوران است، وجود ندارد. سولفات پتاسیم ارزانترين و محلول­ترين ماده اي است که ميتواند به عنوان منبع پتاسيم مورد استفاده قرار گيرد. جهت مصرف در صنايع شيميايي، سود سوزآور ميتواند جايگزين سولفات پتاسیم سوزآور شود چون هم قيمت كمتري دارد و هم بسيار فراوان تر است.

   

  اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

  حدود 95 درصد سولفات پتاسیم توليد شده در جهان در كودهاي شيميايي استفاده مي .شود در نتيجه ميزان توليد و مصرف پتاس وابسته به بخش كشاورزي است. در شرايطي که جمعيت جهان رو به افزايش است و تقاضا براي مواد غذايي رو به فزوني است و افزايش مصرف كودهاي شيميايي به منظور تامين مواد موجود در خاك امري طبيعي است. استفاده نا متوازن از كودهاي ازته و فسفاته اختلالات عمدهاي در حاصل خيزي خاك بوجود مي آورد و اصلاح آن مستلزم به كارگيري كودهاي پتاس است.

  شرکت مشاوران کاوش با دارابودن نیروهای حرفه ای و متخصص آمادگی تدوین طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی) تولید سولفات پتاسیم را دارد

   

 • جایگزینی علی تشنه دل بجای نسرین مصدق صدقی در شرکت شهرک های صنعتی تهران

  علی تشنه دل بجای نسرین مصدق صدقی در شرکت شهرک های صنعتی تهران به عنوان سرپرست معاونت صنایع کوچک منصوب شده است.

   

  این موضوع از طریق سایت شرکت شهرک های صنعتی تهران مشخص می باشد.

  لینک: http://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=599&ostan=&code=07

 • 30 درصد تخفیف برای شرکت های استارتاپی

  در جهت حمایت از شرکت های استارتاپی، طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی با 30 درصد تخفیف به شرکت های استارتاپی ارائه می گردد.

 • آغاز نسخه جدید سایت شرکت مشاوران کاوش

  سایت جدید شرکت مشاوران کاوش راه اندازی شد.

 • تخفیف ویژه طرح توجیهی به مناسبت عیدغدیر

   

  به مناسبت فرارسیدن عیدغدیرخم، شرکت مشاوران کاوش خدمات خود در زمینه طرح توجیهی را با 30 درصد تخفیف ارائه خواهد نمود.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66099733-021 تماس حاصل نمایند.

 • آغاز همکاری با شبکه نوآوری و فناوری مازندران

   

  شرکت مشاوران کاوش به عنوان یکی از برترین شرکت های مشاوره مدیریت در ایران همکاری خود را با شبکه نوآوری و فناوری مازندران(مینونت) آغاز کرد.

  وب سایت شبکه: http://www.minonet.org

  شرکت مشاوران کاوش در این شبکه خدمات طرح های توجیهی و مطالعات امکان سنجی، تحقیقات بازاریابی، گواهینامه ایزو، عارضه یابی و ... را ارائه خواهد کرد.

 • راه اندازی شعبه شماره 2 شرکت مشاوران کاوش

  شعبه شماره 2 شرکت مشاوران کاوش در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد. زمان حضور کارشناسان این شرکت در این مرکز فعلا روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 13 می باشد.

 • حضور شرکت مشاوران کاوش در نمایشگاه اینوتکس 98

   

  شرکت مشاوران کاوش در نمایشگاه اینوتکس 2019 که از تاریخ 19 الی 22 خردادماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد حضور خواهد یافت. 

 • مشاوره گواهینامه ایزو

  (ISO) چیست؟

  (ISO) كه مقر آن در ژنو می باشد, یك سازمان غیر دولتی بین المللی است كه در 24 فوریه سال 1947 تاسیس یافت. این سازمان متشكل از موسسه های ملی استاندارد كردن 130 كشور بزرگ و كوچك, صنعتی و در حال توسعه از كلیه مناطق دنیا می باشد. وظیفه اصلی (ISO) توسعه استاندارد كردن و فعالیت های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل كننده نسبت به تبادلات بین المللی كالاها و خدمات, بهبود همكاری در محدوده علمی, فنی, اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید كننده و مصرف كننده می باشد. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر عهده دارد. این استانداردها تقریباً شامل كلیه موارد مربوط به تكنولوژی می گردد و نیز كمك به ساخت و عرضه كالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین كشورها را آسان تر و صحیح تر می كند و به طور كلی از مصرف كنندگان كالاها و خدمات حمایت كرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید. به عبارت دیگر اقدامات (ISO) كه منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود. 

  سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از اعضای خود تشكیل شده است و سازمان های عضو (اعضای اصلی یا Member baby) نمایندگان مراجع استاندارد كردن در كشورهای متبوع خود می باشند, بنابراین فقط یك سازمان می تواند به عنوان نماینده از هر كشور عضویت یابد. 

  از اعضای دیگر سازمان بین المللی استاندارد (ISO) عضو مكاتبه ای (Correspondent Member) می باشد كه معمولا سازمانی از یك كشور است كه تا به حال فعالیتی در ارتباط با استاندارد كردن و تدوین استاندارد نداشته است. این سازمان صرفاً در مواردی كه ذی نفع است اطلاعاتی كسب می نماید و در فعالیت های فنی مشاركتی ندارد. 

  عضو دیگر (ISO) عضو مشترك (Subscriber Member) است كه كشورهایی كه دارای اقتصادی خرد می باشند می توانند این عضویت را داشته باشند. 

  سازمان بین المللی استاندارد تا پایان ژانویه 2001 دارای 138 عضو شامل 91 عضو اصلی, 36 عضو مكاتبه ای و 11 عضو مشترك بوده است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشاركت دارد. 

  كلمه (ISO) از چه مشتق شده است؟

  تصور می شود كه كلمه (ISO) مخفف International Organization for  Standardization است, در حالی كه مخفف عبارت فوق می بایست به صورت (IOS) باشد. (ISO) در اصل از كلمه یونانی (isos) مشتق شده و به معنی (برابر) و ریشه پیشوند (iso) در انگلیسی است. 

  از ((برابر)) تا ((استاندارد)) علت انتخاب كلمه (ISO)به عنوان نام یك سازمان بین المللی به سهولت دانسته می شود. سازمان بین المللی استاندارد, در صورت توجه به زبان كشورهای عضو, در انگلیسی به صورت (IOS) و در فرانسه به صورت (OIN) در می آید ولی به طور كلی بدون در نظر گرفتن زبان كشور خاص, نام سازمان بین المللی استاندارد به صورت (ISO) خلاصه می شود.

  استانداردها چه اهمیت و کاربردی دارند؟ 

  با دقت بر بسته بندی کالای خریداری شده ممکن است علامت یا علایمی مانند آرم استاندارد ایران، CE، ISO 9001:2000، ISO 14001:2004، OHSAS 18000، HACCP یا … را مشاهده کنید. 

  هرکدام از این علایم نشان دهنده پیامی هستند، مثلا HACCP فقط بر روی محصولات غذایی مشاهده می شود ونشان دهنده سلامتی ایمن بودن مواد غذایی است که در خط تولید آن نقاط بحرانی شناسایی و کنترل می شوند. ISO 9001:2000 یعنی سازمان تولید کننده آن محصول از نظام کیفیت خاصی برخوردار است. CE مجوز ورد کالا به بازار اروپا و GS مجوز ورود کالا به بازار آلمان است. ISO 14001 و OHSAS به ترتیب بیانگر نظام مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی هستند. به عبارت دیگر علایم استاندارد اجباری ایران، CE و CS جزو استانداردهای محصول و استانداردهای ISO14001 & OHSAS18001 جزو استانداردهای مدیریتی محسوب می شوند. معمولا گفته می شود صنعت کشور ما 10 تا 30 سال از آخرین تکنولوژی عقب تر است، اما خوشبختانه در صنعت استانداردهای مدیریتی مانند ایزو اینگونه نیست و به محض تدوین استانداردی جدید، متخصصان ما نسبت به ترجمه و انتشار آنها اقدام می کنند. استانداردهای ISO 22000:2005 مربوط به زنجیره صنایع غذایی و ISO 27001:2005 مرتبط با نظام مدیریت امنیت اطلاعات نمونه هایی از این استانداردها می باشند که به تازگی از تدوین نسخه اصلی آنها می گذرد. 

  استاندارد کردن و استاندارد از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد و می توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است، زیرا صرفه جویی های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیر ضروری و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هر گونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی فرآورده ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، به طوری که آنان در اندک زمان می توانند نتایج محسوس آن را به صورت مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند. 

  با اجرای درست قوانین و مقررات استاندارد هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات کاهش می یابد، فرایند تولید منظم می شود، آرایش عملکرد کارخانه ها به نحو متعادلی تنظیم می گردد، نگهداری اسناد، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود، همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر می شود، تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود و به این ترتیب استاندارد شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد. در جهان صنعتی امروز همه چیز دست تحول است در این عرصه استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. این مدیریت برنامه ریز و هدفمند زندگی و پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می دهد. سرمایه گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل در خط مشی توسعه اقتصادی است هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه های خود قرار داده باشد، در می یابد که استاندارد نمودن شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات از جمله نکات اصلی در برنامه های توسعه است.

   

  استانداردهای ایزو چگونه به جامعه سود می رسانند؟

  برای تجارت : پذیرش عمومی استانداردهای بین المللی باعث می شود که تولید کننده اساس توسعه محصولات و سرویس های خود را بر این اساس گذاشته و در نتیجه به مقبولیت عمومی دست پیدا کند. همچنین باعث می شود که کسب و کارهایی که بر اساس استانداردهای بین المللی ایجاد شده اند به راحتی در نقاط مختلف دنیا قابل رقابت باشند.

  برای خریداران : مطابقت و سازگاری عمومی محصولات در جهان که در اثر پیروی از استانداردهای بین المللی بوجود آمده است باعث شده است تا مصرف کنندگان دارای قدرت انتخاب بیشتر شوند و همچنین از قیمت پایین تر که در اثر رقابت بوجود آمده است بهره مند شوند.

  برای دولت ها : استانداردهای بین المللی پایه های تکنولوژیکی و علمی را فراهم می کند که باعث پایه ریزی سلامتی، امنیت و حفظ طبیعت می شود.

  برای کشور های توسعه یافته : استانداردهای بین المللی به کشورهای توسعه یافته این امکان را می دهد که که با سرمایه گذاری صحیح بر روی منابع کمیاب خود از اتلاف آنها جلوگیری کنند.

  برای مصرف کنندگان : انطباق محصولات و سرویس ها با استانداردهای بین المللی مصرف کننده را از کیفیت ، امنیت و راحتی مطمئن می سازد.

  برای همه افراد : استانداردهای بین المللی به همه کمک می کند تا از امنیت حمل و نقل ، دستگاه ها و لوازمی که استفاده می کنند مطمئن باشند.

  برای محیط زیست : برای محیط زیستی که در آن ساکن شدیم ، استاندارد های بین المللی برای هوا ، آب و کیفیت خاک ، و انتشار گازها و تشاشعات می تواند به ما در حفظ محیط زیست کمک کند.

   

  تعریفی کلی از برخی واژه های استاندارد ایزو

  کیفیت چیست ؟ مجموعه خواص و ویژگی های یک محصول یا خدمت که بتواند نیازها و انتظارات مشتری را برآورده نماید و با الزامات قانونی نیز انطباق داشته باشد ، کیفیت نامیده می شود.

  عرضه کننده کیست ؟ سازمان یا فردی که محصول یا خدمتی را ارائه نماید ( مانند تولید کننده ، فروشنده ، پیمانکار،…) عرضه کننده نامیده می شود.

  مشتری (Customer) کیست ؟ سازمان یا فردی که محصولی را دریافت کرده بر روی آن فرایندی را انجام دهد، مشتری (Customer) نامیده میشود.

  مصرف کننده (Consumer) کیست ؟ سازمان یا فردی که محصول دریافت شده را به مصرف می رساند ، مصرف کننده (Consumer) نامیده می شود.

  خدمت چیست ؟ فرایندی است که قابل لمس نباشد (intangible) ، اما توسط ادراک قابل فهم گردد . در واقع جوهره ای که ملموس نباشد ، بلکه درک آن عقلائی باشد.

  تولید چیست ؟ محصول یکسری فرایندهایی است که ملموس بوده و توسط کلیه حواس ، قابل درک و فهم باشد.

  عدم انطباق چیست ؟ برآورده نشدن یک نیازمندی (اقدامات) در سازمان است. نیازمندی شامل قوانین و مقررات دستورالعمل های ابلاغی و استانداردهای فنی می باشد.

  روش اصلاحی چیست ؟ از بین بردن معلول.

  اقدام اصلاحی چیست ؟ فعالیت هایی است که عوامل یا علت های ایجاد مشکل را شناسایی و رفع نماید.

  اقدام پیشگیرانه چیست ؟ شناسایی عوامل یا علت های بالقوه که از بروز مشکل در آینده جلوگیری می کند

   

   
 • مشاوره تحقیقات بازاریابی

  شرکت مشاوران کاوش برای اجرای تحقیق با توجه به تمام شرایط موجود از روشهایی که باعث کمترین خطا در تحقیق می شود استفاده می کند . بطور کلی تحقیقات بازار روشهای مختلفی دارد که بر دو اساس استوار است . تحقیق بر اساس اهداف تحقیق و تحقیق بر اساس روش جمع آوری اطلاعات

  1-    تحقیقات بر اساس اهداف تحقیق شامل موارد ذیل می باشد

  ·  تحقيقات در مورد وضعيت بازار

  ·  سهم بازار ، شناخت رقبا و ...

  ·  گروه بندي وتقسيم بندي مشتريان

  ·  تعيين جايگاه شرکت / محصول در بازار از ديدگاه مصرف کنندگان

  ·  رضايت سنجي و بررسي نيازها ، خواستها و ترجيحات مصرف کنندگان

  ·  بررسي علت و انگيزه خريد مصرف کنندگان و عادات موثر در مصرف کالاها

  ·  تجزيه و تحليل و پيش بيني فروش

  ·  تحقيقات در مورد محصول

  ·  تحقيق در مورد پیش برد فروش ( تبليغات – سمپلینگ و پروموشن - ...)

  ·  تحقيقات در مورد توزيع محصول

  ·  تحقيقات در مورد قيمت محصول

  ·  تحقیقات در خصوص برندینگ ( ارزش ویژه برند - تصویر برند - شخصیت برند و..... )

  ·  تحقیقات در خصوص برنامه تبلیغاتی ( اثر بخشی تبلیغات – رسانه و پیام های تبلیغاتی - کمپین تبلیغاتی )

  ·  تحقیقات در خصوص بازاریابی الکترونیکی ( استراتژیهای و برنامه های بازاریابی الکترونیکی ) 
  ·  تحقیقات در خصوص وفاداری مشتریان

  ·  تحقیقات در زمینه ارتباط با مشتریان

  2-  تحقیقات بر اساس روشهای جمع آوری اطلاعات

  ·         تحقیقات اکتشافی ( کشف مسائل – شناخت شاخص ها و عوامل )

  ·         تحقیقات توصیفی ( اندازه گیر عوامل )

  ·         تحقیقات آزمایشی ( آزمایش تاثیر عوامل مستقل بر وابسته )

  3- روشها و ابزارهای  جمع آوری اطلاعات

  ·         گروه متمرکز )کانونی) -focus group

  ·         مصاحبه های عمیق و نیمه عمیق  ( ظبط صدا و....)

  ·         مطالعات کتابخانه ای ( سوابق موضوع مورد مطالعه - تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مطالعه و ...)

  ·         مطالعات داده های ثانویه

  ·         مصاحبه مستقیم  با پرسشنامه با سوالات بسته ، باز ( بسته و باز )  

  ·         تلفنی ( CATI  - TI)

  ·         الکترونیکی ( ایمیل و....)

  ·         با استفاده از ابزارهای الکترونیکی ( موبایل . تبلت و.........) و نرم افزارهای مرتبط

  ·         مشاهده و یادداشت

  ·         شبکه های اجتماعی  ( لینکدین – فیس بوک – تلگرام -..........)

  ·         تحقیق بصورت آزمون سنجش برای پرسشنامه های تعداد بالا ( نرم افزار به همراه اسکن پرسشنامه )

  ·         و....

  تحقیق بازاریابی در حقیقت یعنی اجرای اصول علمی تحقیق در حوزه بازاریابی با هدف کسب اطلاعات بر اساس مشکلات و مسائلی که مدیریت شرکت با آن مواجه می باشد که مسائل لزوما جنبه منفی ندارد زیرا در بیشتر مواقع شرکتها در شرایط مناسبی هستند ولی برای توسعه کسب و کار خود نیاز به تحقیق و شناسایی فرصتهای بازار دارند . از اینرو تحقیق یا برای حل مشکلات فعلی یا برای توسعه برای رشد شرکت می باشد . برای اجرای تحقیقات بازاریابی نیاز است که بر اساس مشکلات و مسائل مدیریتی مساله تحقیقی بیان شود و برای مساله تحقیق اهداف تحقیق و برای اهداف تحقیق سوالات تحقیق و برای سوالات نیازهای اطلاعاتی مرتبط تعیین شود و برای نیازهای اطلاعاتی متغیرها و جامعه آماری مشخص گردد و برای جامعه آماری با توجه به نوع متغیرها ابزار سنجش طراحی می شود که در آخر با روش های نمونه گیری اطلاعات از جامعه آماری بدست امده و با روشهای اماری و تحلیلی تجزیه و تحلیل صورت می گیرد و در نهایت از متغیر ها به سوالات پاسخ داده می شود و از سوالات اهداف برآورده می شود و با اهداف مساله اصلی پاسخ داده شده و در نهایت راه حل مشکل پیشنهاد می گردد. به عبارتی تحقیق برای این است که از مشکل به راه حل نرویم که این بزرگترین اشتباه انسان است . زیرا باعث سعی و خطاهای بیشماری می شود که ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده که می تواند باعث فروپاشی کل سیستم کسب و کار گردد بنا بر مطالب بیان شده گفتن روشهای تحقیق به عنوان خدمات شرکت به نوعی نشان داده ابزارهای تحقیق است که کاملا درست نیست . زیرا هدف کارفرما رسیدن به واقعیت است نه ابزار رسیدن به واقعیت .

   

 • واحد HSEE شرکت مشاوران کاوش

  کلمه HSEE مخفف ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی می باشد. از آنجاکه در صنعت و تولید HSEE جایگاه خاصی دارد شرکت مشاوران کاوش در راستای ارائه خدمات مطلوبتر و اطلاع رسانی مناسب در این خصوص اقدام به راه اندازی  واحد HSEE نموده است که از جمله اقدامات این واحد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

          ۱. تشکیل تیمی از کارشناسان مختلف شهرک جهت بررسی مشکلات HSEE  واحدهای صنعتی و ارائه مشاوره لازم

          ۲. پایش ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی در قالب بازدیدهای میدانی و جلسه با مدیران محترم واحدهای صنعتی فعال شهرک

          ۳. برگزاری دوره آموزشی HSEE و دورههای آموزشی مرتبط

          ۴. تهیه شناسنامه HSEE برای واحدهای فعال شهرک

          ۵. عارضه یابی مشکلات HSEE و انتقال پیشنهادات واحدها در این خصوص به مسئولین امر

          ۶. تهبه آمار دقیقی از تعداد واحدهای فعال و غیر فعال شهرک

 • معتبرترین شرکت تحقیقات بازاریابی

  معتبرترین شرکت تحقیقات بازاریابی شرکتی است که خدمات گسترده ای در تمام زمینه های اجزای تحقیقات بازاریابی را ارائه نموده و مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته باشد.

  شرکت مشاوران کاوش برای اجرای تحقیق با توجه به تمام شرایط موجود از روشهایی که باعث کمترین خطا در تحقیق می شود استفاده می کند . بطور کلی تحقیقات بازار روشهای مختلفی دارد که بر دو اساس استوار است . تحقیق بر اساس اهداف تحقیق و تحقیق بر اساس روش جمع آوری اطلاعات

  1-    تحقیقات بر اساس اهداف تحقیق شامل موارد ذیل می باشد

  ·  تحقيقات در مورد وضعيت بازار

  ·  سهم بازار ، شناخت رقبا و ...

  ·  گروه بندي وتقسيم بندي مشتريان

  ·  تعيين جايگاه شرکت / محصول در بازار از ديدگاه مصرف کنندگان

  ·  رضايت سنجي و بررسي نيازها ، خواستها و ترجيحات مصرف کنندگان

  ·  بررسي علت و انگيزه خريد مصرف کنندگان و عادات موثر در مصرف کالاها

  ·  تجزيه و تحليل و پيش بيني فروش

  ·  تحقيقات در مورد محصول

  ·  تحقيق در مورد پیش برد فروش ( تبليغات – سمپلینگ و پروموشن - ...)

  ·  تحقيقات در مورد توزيع محصول

  ·  تحقيقات در مورد قيمت محصول

  ·  تحقیقات در خصوص برندینگ ( ارزش ویژه برند - تصویر برند - شخصیت برند و..... )

  ·  تحقیقات در خصوص برنامه تبلیغاتی ( اثر بخشی تبلیغات – رسانه و پیام های تبلیغاتی - کمپین تبلیغاتی )

  ·  تحقیقات در خصوص بازاریابی الکترونیکی ( استراتژیهای و برنامه های بازاریابی الکترونیکی ) 
  ·  تحقیقات در خصوص وفاداری مشتریان

  ·  تحقیقات در زمینه ارتباط با مشتریان

  2-  تحقیقات بر اساس روشهای جمع آوری اطلاعات

  ·         تحقیقات اکتشافی ( کشف مسائل – شناخت شاخص ها و عوامل )

  ·         تحقیقات توصیفی ( اندازه گیر عوامل )

  ·         تحقیقات آزمایشی ( آزمایش تاثیر عوامل مستقل بر وابسته )

  3- روشها و ابزارهای  جمع آوری اطلاعات

  ·         گروه متمرکز )کانونی) -focus group

  ·         مصاحبه های عمیق و نیمه عمیق  ( ظبط صدا و....)

  ·         مطالعات کتابخانه ای ( سوابق موضوع مورد مطالعه - تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مطالعه و ...)

  ·         مطالعات داده های ثانویه

  ·         مصاحبه مستقیم  با پرسشنامه با سوالات بسته ، باز ( بسته و باز )  

  ·         تلفنی ( CATI  - TI)

  ·         الکترونیکی ( ایمیل و....)

  ·         با استفاده از ابزارهای الکترونیکی ( موبایل . تبلت و.........) و نرم افزارهای مرتبط

  ·         مشاهده و یادداشت

  ·         شبکه های اجتماعی  ( لینکدین – فیس بوک – تلگرام -..........)

  ·         تحقیق بصورت آزمون سنجش برای پرسشنامه های تعداد بالا ( نرم افزار به همراه اسکن پرسشنامه )

  ·         و....

  تحقیق بازاریابی در حقیقت یعنی اجرای اصول علمی تحقیق در حوزه بازاریابی با هدف کسب اطلاعات بر اساس مشکلات و مسائلی که مدیریت شرکت با آن مواجه می باشد که مسائل لزوما جنبه منفی ندارد زیرا در بیشتر مواقع شرکتها در شرایط مناسبی هستند ولی برای توسعه کسب و کار خود نیاز به تحقیق و شناسایی فرصتهای بازار دارند . از اینرو تحقیق یا برای حل مشکلات فعلی یا برای توسعه برای رشد شرکت می باشد . برای اجرای تحقیقات بازاریابی نیاز است که بر اساس مشکلات و مسائل مدیریتی مساله تحقیقی بیان شود و برای مساله تحقیق اهداف تحقیق و برای اهداف تحقیق سوالات تحقیق و برای سوالات نیازهای اطلاعاتی مرتبط تعیین شود و برای نیازهای اطلاعاتی متغیرها و جامعه آماری مشخص گردد و برای جامعه آماری با توجه به نوع متغیرها ابزار سنجش طراحی می شود که در آخر با روش های نمونه گیری اطلاعات از جامعه آماری بدست امده و با روشهای اماری و تحلیلی تجزیه و تحلیل صورت می گیرد و در نهایت از متغیر ها به سوالات پاسخ داده می شود و از سوالات اهداف برآورده می شود و با اهداف مساله اصلی پاسخ داده شده و در نهایت راه حل مشکل پیشنهاد می گردد. به عبارتی تحقیق برای این است که از مشکل به راه حل نرویم که این بزرگترین اشتباه انسان است . زیرا باعث سعی و خطاهای بیشماری می شود که ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده که می تواند باعث فروپاشی کل سیستم کسب و کار گردد بنا بر مطالب بیان شده گفتن روشهای تحقیق به عنوان خدمات شرکت به نوعی نشان داده ابزارهای تحقیق است که کاملا درست نیست . زیرا هدف کارفرما رسیدن به واقعیت است نه ابزار رسیدن به واقعیت .

   

 • بهترین شرکت تحقیقات بازاریابی

  بهترین شرکت تحقیقات بازاریابی شرکتی است که خدمات گسترده ای در تمام زمینه های اجزای تحقیقات بازاریابی را ارائه نموده و مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته باشد.

  شرکت مشاوران کاوش برای اجرای تحقیق با توجه به تمام شرایط موجود از روشهایی که باعث کمترین خطا در تحقیق می شود استفاده می کند . بطور کلی تحقیقات بازار روشهای مختلفی دارد که بر دو اساس استوار است . تحقیق بر اساس اهداف تحقیق و تحقیق بر اساس روش جمع آوری اطلاعات

  1-    تحقیقات بر اساس اهداف تحقیق شامل موارد ذیل می باشد

  ·  تحقيقات در مورد وضعيت بازار

  ·  سهم بازار ، شناخت رقبا و ...

  ·  گروه بندي وتقسيم بندي مشتريان

  ·  تعيين جايگاه شرکت / محصول در بازار از ديدگاه مصرف کنندگان

  ·  رضايت سنجي و بررسي نيازها ، خواستها و ترجيحات مصرف کنندگان

  ·  بررسي علت و انگيزه خريد مصرف کنندگان و عادات موثر در مصرف کالاها

  ·  تجزيه و تحليل و پيش بيني فروش

  ·  تحقيقات در مورد محصول

  ·  تحقيق در مورد پیش برد فروش ( تبليغات – سمپلینگ و پروموشن - ...)

  ·  تحقيقات در مورد توزيع محصول

  ·  تحقيقات در مورد قيمت محصول

  ·  تحقیقات در خصوص برندینگ ( ارزش ویژه برند - تصویر برند - شخصیت برند و..... )

  ·  تحقیقات در خصوص برنامه تبلیغاتی ( اثر بخشی تبلیغات – رسانه و پیام های تبلیغاتی - کمپین تبلیغاتی )

  ·  تحقیقات در خصوص بازاریابی الکترونیکی ( استراتژیهای و برنامه های بازاریابی الکترونیکی ) 
  ·  تحقیقات در خصوص وفاداری مشتریان

  ·  تحقیقات در زمینه ارتباط با مشتریان

  2-  تحقیقات بر اساس روشهای جمع آوری اطلاعات

  ·         تحقیقات اکتشافی ( کشف مسائل – شناخت شاخص ها و عوامل )

  ·         تحقیقات توصیفی ( اندازه گیر عوامل )

  ·         تحقیقات آزمایشی ( آزمایش تاثیر عوامل مستقل بر وابسته )

  3- روشها و ابزارهای  جمع آوری اطلاعات

  ·         گروه متمرکز )کانونی) -focus group

  ·         مصاحبه های عمیق و نیمه عمیق  ( ظبط صدا و....)

  ·         مطالعات کتابخانه ای ( سوابق موضوع مورد مطالعه - تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مطالعه و ...)

  ·         مطالعات داده های ثانویه

  ·         مصاحبه مستقیم  با پرسشنامه با سوالات بسته ، باز ( بسته و باز )  

  ·         تلفنی ( CATI  - TI)

  ·         الکترونیکی ( ایمیل و....)

  ·         با استفاده از ابزارهای الکترونیکی ( موبایل . تبلت و.........) و نرم افزارهای مرتبط

  ·         مشاهده و یادداشت

  ·         شبکه های اجتماعی  ( لینکدین – فیس بوک – تلگرام -..........)

  ·         تحقیق بصورت آزمون سنجش برای پرسشنامه های تعداد بالا ( نرم افزار به همراه اسکن پرسشنامه )

  ·         و....

  تحقیق بازاریابی در حقیقت یعنی اجرای اصول علمی تحقیق در حوزه بازاریابی با هدف کسب اطلاعات بر اساس مشکلات و مسائلی که مدیریت شرکت با آن مواجه می باشد که مسائل لزوما جنبه منفی ندارد زیرا در بیشتر مواقع شرکتها در شرایط مناسبی هستند ولی برای توسعه کسب و کار خود نیاز به تحقیق و شناسایی فرصتهای بازار دارند . از اینرو تحقیق یا برای حل مشکلات فعلی یا برای توسعه برای رشد شرکت می باشد . برای اجرای تحقیقات بازاریابی نیاز است که بر اساس مشکلات و مسائل مدیریتی مساله تحقیقی بیان شود و برای مساله تحقیق اهداف تحقیق و برای اهداف تحقیق سوالات تحقیق و برای سوالات نیازهای اطلاعاتی مرتبط تعیین شود و برای نیازهای اطلاعاتی متغیرها و جامعه آماری مشخص گردد و برای جامعه آماری با توجه به نوع متغیرها ابزار سنجش طراحی می شود که در آخر با روش های نمونه گیری اطلاعات از جامعه آماری بدست امده و با روشهای اماری و تحلیلی تجزیه و تحلیل صورت می گیرد و در نهایت از متغیر ها به سوالات پاسخ داده می شود و از سوالات اهداف برآورده می شود و با اهداف مساله اصلی پاسخ داده شده و در نهایت راه حل مشکل پیشنهاد می گردد. به عبارتی تحقیق برای این است که از مشکل به راه حل نرویم که این بزرگترین اشتباه انسان است . زیرا باعث سعی و خطاهای بیشماری می شود که ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده که می تواند باعث فروپاشی کل سیستم کسب و کار گردد بنا بر مطالب بیان شده گفتن روشهای تحقیق به عنوان خدمات شرکت به نوعی نشان داده ابزارهای تحقیق است که کاملا درست نیست . زیرا هدف کارفرما رسیدن به واقعیت است نه ابزار رسیدن به واقعیت .

   

 • اهمیت و اهداف تحقیقات بازاریابی

  -         از مهمترین اهداف تحقیقات بازاریابی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  -         تجزیه و تحلیل صنعت و شناسایی رقبای اصلی، محصول آنها و وضعیت آنها در بازار

  -         شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در بازار

  -         تدوین روش قیمت گذاری محصول

  -         بخش بندی بازار و انتخاب بازار هدف

  -         تدوین استراتژی های بازاریابی جهت نفوذ در بازار

  -         پیش‌بینی فروش و تخمین تقاضا برای محصول، تعیین میزان عرضه و فروش آتی محصول

  -         شناسایی رفتار مصرف کنندگان (توجه ویژه‌ به بُعد اجتماعی، روانی و عاطفی انسان‌ها در مصرف محصولات)

  -         انتخاب بهترین روش های تبلیغاتی

  -         تعیین نیازها و خواسته‌های مشتریان و شناسایی نیازهای جدید و خواسته های مشتریان بالفعل و یا بالقوه

  -         توسعه برند (نام تجاری)

  -         تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد روش های بازاریابی دیگران در حوزه مختلف نظیر قیمت گذاری، شبكه توزیع، تنوع محصول، تخفیف ها، برگزاری نمایشگاه ها و مسابقه، كمپین های تبلیغاتی

  -         تدوین مدل کسب و کار جهت موفقیت در بازار

  -         تجزیه و تحلیل محیط کلان بازار (عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... موثر در بازار)

   

   

 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن ثابت: 66099733-021
  • فکس: 66099752-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: ایران- تهران- خ آزادی- خ استادمعین- خ هاشمی- بعد از 21 متری جی- ک سحری- پ 4 ط 3