• 021-66099733
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- خ آزادی- خ استادمعین- خ هاشمی- بعد از 21 متری جی - ک سحری پ 4 ط 3

مطالعات بازار طرح توجیهی

:: آیا براي ارائه محصول تولیدي، بازار مصرف مناسب و مطلوبی در داخل و یا خارج کشور وجود دارد؟

:: نحوه ورود به این بازار چگونه است؟

:: کیفیت و کمیت ارائه محصول به بازار مصرف بایستی داراي چه شرایطی باشد؟

:: چه پارامترهاي در بازار مصرف محصول تأثیر گذار است؟

:: ریسک ورود به بازارهاي داخلی و خارجی به چه میزان است؟

:: آیا در سالهاي آتی وضعیت بازار به همین منوال باقی خواهد ماند؟

لایک : 5
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن ثابت: 66099733-021
  • فکس: 66099752-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: ایران- تهران- خ آزادی- خ استادمعین- خ هاشمی- بعد از 21 متری جی- ک سحری- پ 4 ط 3