• 021-76220388
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165 - ساختمان فناوران - ط اول- واحد 105

مطالعات بازار طرح توجیهی

:: آیا براي ارائه محصول تولیدي، بازار مصرف مناسب و مطلوبی در داخل و یا خارج کشور وجود دارد؟

:: نحوه ورود به این بازار چگونه است؟

:: کیفیت و کمیت ارائه محصول به بازار مصرف بایستی داراي چه شرایطی باشد؟

:: چه پارامترهاي در بازار مصرف محصول تأثیر گذار است؟

:: ریسک ورود به بازارهاي داخلی و خارجی به چه میزان است؟

:: آیا در سالهاي آتی وضعیت بازار به همین منوال باقی خواهد ماند؟

لایک : 5
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن: 76220388-021
  • تلفکس: 76220590-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165- ساختمان فناوران- ط 1- واحد 105