همکاری

شرکت مشاوران کاوش در راستای توسعه کسب و کار خود بویژه در زمینه تدوین طرح های توجیهی و مطالعات امکان سنجی نیاز به تعدادی کارآموز

در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی دارد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66099752-021 و یا ایمیل info@kavoshmo.ir   مکاتبه نمایند.