=شرکت مشاوران کاوش

بانک ها نیمه اول امسال چقدر وام داده اند؟

63

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های مختلف طی 6 ماهه سال 1394 به 1601.6 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته مبلغ 138.3 هزار میلیارد ریال (معادل 9.4 درصد) افزایش داشته است.
 

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 6 ماهه سال جاری 479  هزار میلیارد ریال معادل 29.9 درصد بوده که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 13 هزار میلیارد ریال (معادل 2.8 درصد) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال جاری مبلغ 1018.7 هزار میلیارد ریال معادل 63.6 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با 6 ماهه سال گذشته مبلغ 137.2 هزار میلیارد ریال معادل 15.6 درصد افزایش داشته است.

 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 389.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 1018.7 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از 479.0 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 81.2 درصد آن (مبلغ 389.2هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و  اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش وسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.

 

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: بانک ها نیمه اول امسال چقدر وام داده اند؟

چهارشنبه 13 آبان 1394 , 15:50
0


بیشتر بخوانید ...

color:#fff;background: #0E9E63;